1nowel.jpgkarmelka_puchar.pnglistopad.pngmarsz.pngslubowanie.png

Spektakle profilaktyczne

W dniu 3 kwietnia 2017 r po raz pierwszy gościliśmy w naszej szkole na zaproszenie pedagoga szkolnego Teatr Profilaktyczno - Edukacyjny „ Moralitet” z Krakowa.

Uczniowie klas pierwszych obejrzeli spektakl Lili, fejs i ...kłopoty. Tematem sztuki jest niewłaściwe, nieodpowiedzialne korzystanie z dobrodziejstw Internetu, który zamiast zabawy i rozrywki stał się niebezpieczną bronią. Spektakl ten porusza zarówno kwestie związane z emocjonalnym krzywdzeniem -wyzwiskami, poniżaniem, groźbami na forum publicznym jak i z zachowaniem bezpieczeństwa podczas podróżowania po sieci. Miły znajomy, którego poznaje się na popularnym portalu zamienia się w prześladowcę dziewczyny, wykorzystując jej dane osobowe oraz hasła, które, zamieściła w sieci. Przedstawienie ukazuje jak łatwo wtopić się w wirtualny świat, utracić kontakt z rodziną ,znajomymi. Żyć we własnym iluzorycznym, wyimaginowanym i nierzeczywistym świecie.

Klasy drugie obejrzały spektakl Bella ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji i przemocy, ukazujący nam wielką prawdę. A mianowicie, że najczęstszą przyczyną ,przez którą młody człowiek staje się agresorem, jest przekonanie, że w dzisiejszych czasach takie zachowanie jest właściwe. Pośród wielu przyczyn takiego zachowania można wymienić brak zainteresowań, nudę, brak miłości i pozytywnych wzorców w rodzinie. Często miejscem powstawania zachowań agresywnych jest również szkoła. Wynika to z kłopotów w nauce, dominacji starszych kolegów nad młodszymi, konfliktów między rówieśnikami. Dostrzeganym zjawiskiem jest nękanie przy pomocy telefonów, sms-ów, e-maili lub działań w Internecie. Spektakl podkreśla jak cenny jest kontakt z drugim człowiekiem, zachęca również młodzież do zgłaszania nauczycielom różnych form przemocy od swoich kolegów .

Klasy trzecie obejrzały spektakl Siódma pieczęć dotyczący zagrożeń związanych z zażywaniem alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy. Spektakl za pomocą zderzenia dwóch rzeczywistości przedstawia uczniom wartość życia i zdrowia. Tytułowa Siódma pieczęć z Apokalipsy św. Jana to metafora walki dobra ze złem. Najczęściej po te substancje sięgają młodzi ludzie, nieświadomi zagrożeń, jakie niosą dopalacze dla zdrowia i psychiki. Lista niepożądanych objawów jest bardzo długa, nie ma narządu, którego nie mogą uszkodzić. Środki psychoaktywne są tanie i łatwo dostępne. Spektakl ten przestrzegał przed uzależnieniem od tych substancji, które cieszą się powodzeniem wśród młodzieży i zawsze są dla nich pułapką.

Sytuacje przedstawiane w spektaklach były często spotykane w codziennym życiu uczniów, ale nie zawsze przez uczniów zauważone. Przedstawienia dzięki symbolicznemu ujęciu problemu, barwnym i łatwym do przyswojenia dialogom oraz umiejętnościom improwizacyjnym aktorów, cieszyły się zainteresowaniem uczniów.

Janina Maciejewicz

Free Joomla Lightbox Gallery
Copyright 2016©