Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2016/2017 wybrany!

Drodzy Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza w Lubartowie. 1 października br. odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Uczniowskiej Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2, a rada uczniowska ukonstytuowała się 6 października, lecz zanim przeczytacie ostateczne wyniki głosowania prosimy Was, byście poświęcili kilka minut na przeczytanie poniższego tekstu.

Samorząd uczniowski (SU) w naszej szkole tworzycie WY – wszyscy uczniowie szkoły posiadacie prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. WY jesteście członkami SU i możecie wpływać na szkolne życie – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy, czy po prostu macie ciekawe pomysły, chcecie urozmaicić dzień powszedni w szkole lub rozwijać zainteresowania.

Niezależnie od tego, czy jesteście już zaangażowani w życie szkoły, czy nie – macie prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możecie z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła polonistycznego, dekorując stołówkę szkolną na dyskotekę andrzejkową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie! Co ważne – nie musicie być we władzach samorządu, aby działać. Zadaniem władz SU, czyli wybranej w wyborach reprezentacji społeczności szkolnej, jest włączanie w działanie jak największej liczby uczniów. Rada Uczniowska nie ma kompetencji do kierowania życiem szkoły – ma za zadanie pomagać innym odnaleźć swoje w niej miejsce i rozwiązywać problemy, które dotyczą wszystkich uczniów. Zachęcamy WAS wszystkich do działania!

A oto lista osób, które w roku szkolnym 2015/2016 tworzą Radę Uczniowską Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie: Aleksandra Kukiełka kl. IIIb - przewodnicząca SU, Wiktoria Pacek kl. IIIb - zastępca przewodniczącego SU. Pozostali członkowie Radu Uczniowskiej Gimnazjum nr 2 to: Alicja Łebkowska kl. IIIb, Wiktoria Waśkowicz kl. IIIb, Dominika Małyska kl. IIIb, Julia Purc kl. Ia, Kacper Piliszko kl. IIa, i Mateusz Snopkowski kl. IIa.

Gratulujemy wszystkim kandydatom i życzymy owocnej pracy w szeregach Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza w Lubartowie.

Samorząd Uczniowski w Gimnazjum Nr 2 im. H. Sienkiewicza działa od początku istnienia szkoły. Uczniowie, pracujący na rzecz Samorządu uczestniczą jednocześnie w życiu szkoły. Wspólnie poodejmują się organizowania rozmaitych imprez i uroczystości szkolnych. Realizując własne pomysły, młodzież działająca w Samorządzie Uczniowskim ma możliwość wpływania na funkcjonowanie placówki oraz urozmaicanie szkolnego życia. Działalność samorządowa rozwija zainteresowania uczniów i uczy ich zasad demokracji. Corocznie Samorząd Uczniowski organizuje szereg imprez na terenie szkoły. Należą do nich m.in.: Ślubowanie klas pierwszych, Dzień Samorządności, Walentynki, dyskoteki dla uczniów szkoły. Od czterech lat Samorząd Gimnazjum Nr 2 cyklicznie przygotowuje spotkania gimnazjów powiatu lubartowskiego, w których biorą udział samorządy zaprzyjaźnionych szkół. W grudniu organizowane jest Międzygimnazjalne Spotkanie Opłatkowe, a wiosną - Sesja Regionalna. Imprezy te przyczyniają się do integracji młodzieży z różnych szkół, służą też wymianie doświadczeń w działalności samorządowej oraz nawiązywaniu nowych znajomości wśród uczniów i opiekunów. Młodzież skupiona w Samorządzie Uczniowskim wraz z opiekunami włącza się w prace Sejmiku Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartowa oraz Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego, jak również w akcje charytatywne organizowane w szkole i poza nią. Ponadto, reprezentuje godnie szkołę podczas organizowanych corocznie Zlotów Szkół Sienkiewiczowskich.

W roku szkolnym 2006/2007 w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzili następujący uczniowie:

 • Patrycja Kukiełka (III a) - przewodnicząca
 • Natalia Mucha (III d) - z - ca przewodniczącego
 • Alicja Szumiec (III b) - sekretarz
 • Aleksandra Błaszczak (III b) - skarbnik
 • Iga Białousow (II e) - członek
 • Przemysław Romański (II a)- członek
 • Bartosz Wołowik (II a) - członek

W roku szkolnym 2007/2008 w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą następujący uczniowie: 

 • Bartosz Wołowik (III a) - przewodniczący
 • Iga Białousow (III e) - z - ca przewodniczącego
 • Alicja Szumiec (III b) - sekretarz
 • Aleksandra Majchrzak (I b) - skarbnik
 • Patrycja Dywan (II d) - członek
 • Przemysław Romański (II a)- członek
 • Katarzyna Styrnik (II e) - członek

W roku szkolnym 2008/2009 w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą następujący uczniowie:

 • Dywan Patrycja - kl. III d - przewodnicząca
 • Jankowska Emilia - kl. II b - z - ca przewodniczącej
 • Góźdź Gabriela - kl. III e - sekretarz
 • Szczygieł Katarzyna - kl. III e - skarbnik
 • Komor Klaudia - kl. II b - członek
 • Majchrzak Aleksandra - kl. II b - członek
 • Dzido Jagoda kl. II b - członek
 • Jurasiński Karol - kl. II b - członek

W roku szkolnym 2009/2010 w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą następujący uczniowie:

 • Emilia Jankowska - kl. III b - przewodnicząca
 • Weronika Filipowicz - kl. III f - z - ca przewodniczącej
 • Ola Majchrzak - kl. III b - sekretarz
 • Lidia Romanek - kl. III a - skarbnik
 • Klaudia Komor - kl. III b - członek
 • Patryk Berger - kl. III f - członek
 • Dzido Jagoda - kl. III b - członek
 • Karol Jurasiński - kl. III b - członek

W roku szkolnym 2010/2011 w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą następujący uczniowie:

 • Angelika Lipska - kl. III b - przewodnicząca
 • Lidia Wróbel - kl. III b - z - ca przewodniczącej
 • Monika  Raczyńska - kl. III b - sekretarz
 • Karolina Filipowicz - kl. III f - skarbnik
 • Amanda Aftyka - kl. III f - członek
 • Julia Majchrzak - kl. III b - członek
 • Paulina Robak - kl. III f - członek
 • Agata Strzelecka - kl. III f - członek

 

W roku szkolnym 2011/2012 w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą następujący uczniowie: 

 • Magdalena Wlazło - kl. III e - przewodnicząca
 • Natalia Marciniak - kl. III b - z - ca przewodniczącej
 • Aleksandra Piątek - kl. III b - sekretarz
 • Klaudia Symbor - kl. III b - skarbnik
 • Martyna Janek - kl. III b - członek
 • Sylwia Kasprzak - kl. III b- członek
 • Jakub Turowski - kl. III a - członek
 • Daniel Gaweł - kl. II a - członek

 

W roku szkolnym 2012/2013 w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą następujący uczniowie:

 • Barbara Przysiadła kl. IIIb - przewodnicząca SU
 • Patrycja Machoń kl. IIId - zastępca przewodniczącego SU
 • Anna Humeniuk kl. IIIb - skarbnik SU
 • Karolina Rozwałka kl. IIIe - sekretarz S
 • Iga Piechota kl. IIIa - członek SU
 • Andrzej Wróblewski kl. IIIa - członek SU
 • Paulina Zagajska kl. IIIe - członek SU
 • Aleksandra Żyła kl. IIb - członek SU

W roku szkolnym 2013/2014 w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą następujący uczniowie:

 • Aleksandra Żyła kl. IIIb - przewodnicząca SU
 • Marcel Romańczuk kl. IIIa - zastępca przewodniczącego SU
 • Kornelia Niziołek kl. IIIb - skarbnik SU
 • Marta Wójcik z kl. IIIb - sekretarz SU
 • Adrian Drozd kl. IIIc - członek SU
 • Emilia Kasprzak kl. IIIb - członek SU
 • Dagmara Kutnik kl. IIIb - członek SU
 • Krystian Lamot kl. IIIb - członek SU

W roku szkolnym 2014/2015 w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą następujący uczniowie:

 • Dominik Rojek kl. IIIa - przewodniczący SU
 • Wiktoria Pacek kl. IIb - zastępca przewodniczącego SU
 • Julia Rusinek kl. IIIb - sekretarz SU
 • Katarzyna Karpińska kl. IIIa - członek SU
 • Aleksandra Kukiełka kl. IIb - członek SU
 • Dominika Trojak kl. IIIb - członek SU
 • Wiktor Garbacz kl. IIIa - członek SU
 • Natalia Domin kl. IIIb - członek SU

W roku szkolnym 2015/2016 w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą następujący uczniowie:

 • Aleksandra Kukiełka kl. IIIb - przewodnicząca SU
 • Wiktoria Pacek kl. IIIb - zastępca przewodniczącego SU
 • Alicja Łebkowska kl. IIIb – członek SU
 • Wiktoria Waśkowicz kl. IIIb – członek SU
 • Dominika Małyska kl. IIIb – członek SU
 • Julia Purc kl. Ia – członek SU
 • Kacper Piliszko kl. IIa – członek SU
 • Mateusz Snopkowski kl. IIa – członek SU

W roku szkolnym 2016/2017 w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą następujący uczniowie:

 • Kacper Piliszkoi kl. IIIa - przewodnicząca SU
 • Mateusz Snopkowski kl. IIIa - zastępca przewodniczącego SU
 • Julia Purc kl. IIa – sekretarz SU
 •  Klaudia Mitura kl. IIb – członek SU
 • Aleksandra Lato kl. IIb – członek SU
 • Jakub Jezior kl. IIIa - członek SU
 • Nina Kuszner kl. IIIb - członek SU

 

Funkcje opiekuna Samorządu Uczniowskiego pełnili następujący nauczyciele:

 • w latach: 1999/2000 i 2000/20001 - p. Anita Czarnecka i p. Alina Zarzycka
 • w latach: 2001/2002 i 2002/2003 - p. Alina Zarzycka i p. Sylwia Sotwin

 

 • w latach: 2003/2004 i 2004/2005 - p. Małgorzata Kukiełka i p. Małgorzata Machnikowska

 

 • w roku 2005/2006 - p. Emilia Dybała i p. Edyta Małyska

 

 • w roku 2006/2007 - p. Elżbieta Kulesza i p. Aniceta Topyła

 

 • w roku 2007/2008 - p. Elżbieta Kulesza i p. Aniceta Topyła

 

 • w roku 2008/2009 - p. Elżbieta Kulesza i p. Aniceta Topyła

 

 • w roku 2009/2010 - p. Elżbieta Kulesza i p. Aniceta Topyła

 

 • w roku 2010/2011 - p. Elżbieta Kulesza i p. Aniceta Topyła
 • w roku 2011/2012 - p. Elżbieta Kulesza i p. Aniceta Topyła
 • w roku 2012/2013 - p. Alina Zarzycka i p. Adam Małecki
 • w roku 2013/2014 - p. Alina Zarzycka i p. Adam Małecki
 • w roku 2014/2015 - p. Alina Zarzycka i p. Adam Małecki
 • w roku 2015/2016 - p. Alina Zarzycka i p. Adam Małecki
 • w roku 2016/2017 - p. Monika Fedorowicz i p. Alina Zarzycka

 

Copyright 2016©