Artykuły

?Moje Wielkanocne spotkania ? Misterium 2013?

/Papież Franciszek, dn. 17 marca 2013r. do zebranych na Placu św. Piotra/

Do tych słów Papieża nawiązywały refleksje tegorocznego Misterium Wielkanocnego pt. ?Moje spotkania wielkanocne? przygotowane przez uczniów naszego gimnazjum. Zaprezentowane były społeczności szkolnej 27 marca br. w przeddzień Triduum Paschalnego. Dla współczesnego człowieka, przeżywanie tych tajemnic nie jest rzeczą łatwą. Dlatego też uczniowie klas IIIa, IIIb, IIId oraz kl. Ia i Id w sposób wyjątkowy wczuli się w odgrywane przez siebie role: współczesnej dziewczyny (Ola Bochniak) i narratora (Iga Piechota) - młodych ludzi oraz tych żyjących za czasów Chrystusa. Treści Misterium wskazywały, że grupa uczniów i przyjaciół Chrystusa nie jest jednorodna. Nie zabrakło w misterium trudnych pytań do współczesnego człowieka:

- jakim jestem człowiekiem?

- ile jest we mnie wątpliwości kobiet (Salome - Anna Humeniuk, Maria Jakubowa - Ewelina Sidor, Zuzanna - Katarzyna Cieniuch, Joanna - Alicja Sidor), które poszły z olejkami namaścić ciało Chrystusa, a zastały grób pusty?

- ile wiary Maryi - Matki Chrystusa (Patrycja Machoń), że zostanie On na zawsze z nami w swoim Słowie i Chlebie?

- ile załamania i smutku Apostołów: Szymona Piotra (Krzysztof Braszko), niedowierzania Jana (Dawid Wójcik), Łukasza (Krystian Fil) i Kleofasa (Bartek Bochniak)?

- a ile jest we mnie Marii Magdaleny (Barbara Przysiadła), która według tradycji była pokutującą grzesznicą, a nawróciła się, gdy spotkała Jezusa (Krystian Fil)? Przecież przebaczył jej wszystkie dotychczasowe grzechy! I oto kolejne spotkanie? jedno z najwspanialszych, jakie kiedykolwiek przydarzyło się człowiekowi. Nastąpiło ono po zmartwychwstaniu Chrystusa. Maria zobaczyła Go w ogrodzie i z początku myślała, że to ogrodnik. Gdy ?nieznajomy? wypowiedział jej imię, poznała Go. Co się wtedy musiało w niej dziać? Zaskoczenie, radosne zdumienie, łzy ? bo dopiero co przecież płakała, przestraszona zniknięciem z grobu ciała Jezusa. Tak i dzisiaj kamień, zagradzający nam drogę do grobu, można porównać do grzechu. Teraz szkolni aktorzy wskazali nam kierunek: jeśli nie mamy sił, by tę barykadę zlikwidować, zwróćmy się do Boga. Może się okaże, że będziemy równie zaskoczeni jak Maria Magdalena??

Gimnazjaliści przygotowani przez p. Marię Miturę i p. Grażynę Antoniuk w niezwykle sugestywny sposób odgrywali swoje role. Emocje przekazywane przez młodych artystów, (szczególnie przez Basię Przysiadłą, wczuwającą się niezwykle w rolę Marii Magdaleny, Olę Bochniak, w rolę dziewczyny, poszukującej drogi życiowej, czy Krystiana Fila z ogromnym przeżyciem odgrywającego postać Chrystusa oraz Apostoła) podkreślały, utrzymane w poważnej tonacji, utwory Fryderyka Chopina i Ludwika van Beethovena, które na pianinie wykonywał p. Jacek Grykałowski. Duże wrażenie wywarła na słuchaczach pieśń ?Jezus zwyciężył? w wykonaniu Agnieszki Brzozowskiej. Na uwagę zasłużyły także zaprezentowane przez chór pieśni wielkopostne: ?Króla wznoszą się ramiona?, ?Witaj pokarmie?, ?Pewnej nocy? (Ola Bochniak), ?Prawda jedyna? (Barbara Przysiadła), ?Tylko Ty mnie poprowadź? (Patrycja Machoń). Zarówno solistki, jak i wspierający je w refrenach chór, przygotował do występu p. Jacek Grykałowski. Głęboką wymowę misterium wzmacniała dekoracja, wykonana przez p. Edytę Kosik, przedstawiająca pusty grób, krzyż, ogród w Galilei, drogę do Emaus. Ułatwiała też młodym aktorom wcielanie się w role.

Misterium przyjęte przez widownię w ciszy i skupieniu jeszcze raz pomogło nam odkryć najważniejsze przesłania dla każdego wierzącego człowieka: Jezus Zmartwychwstał, żyje, daje nam nową nadzieję. Miłosierny Bóg zawsze na nas czeka, kocha nas miłością bezgraniczną, zaprasza do współpracy...

Dzisiaj również możemy utożsamiać się z wydarzeniami i postaciami z Ewangelii, które prezentowali uczniowie. A droga do spotkania Jezusa Zmartwychwstałego, droga do wiary może prowadzić przez trudne chwile życia. Cała rzecz w tym, by się nie poddawać, by wytrwać przy Słowie, które jest źródłem tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa.

Grażyna Antoniuk


Copyright 2016©